2109310474 Σαλαμίνος 10, Ασύρματος, Αγιος Δημήτριος